2/6 Broen til framtiden 2020 - Fagbevegelsen og klima

Det er økende engasjement for klima i fagbevegelsen. Hvordan kan klima tas inn på arbeidsplasser og i tarifforhandlinger? Kan fagforeninger streike for klimahandling? Denne sesjonen blir en møteplass for alle tillitsvalgte som vil jobbe med miljø og klima.

1 - Innledning ved Mette Haugen
2 - Alexander Næss Skjønberg (jurist, BI)
3 - Bjørn Godal (medlem av Naturviterne som gikk ut i streik for klima)
4 - Spørsmål til disse to.
5 - Ingrid Wergeland (Manifest)
6 - Hans Jørgen Kile (tillitsvalgt i Handel og Kontor, Stormberg).
7 - David Jordhus-Lier (samfunnsgeograf, UiO)
8 - Spørsmål til de tre siste