4/6 Broen til framtiden 2020 - Global klimarettferdighet

En grønn, rettferdig omstilling må også være rettferdig for resten av verden. Norge har et stort historisk ansvar for klimakrisa og stor økonomisk kapasitet for å løse den. Klimastreikene har løftet tydelige krav for klimafinansiering til Sør. Hvilke behov er mest presserende nå, hva skjer hvis vi ikke møter dem, og hvilken rolle kan Norge spille i dette? I videoen er det to samtaler om dette.

1 - Introduksjon ved Per Ivar Voie, Kirkerådet.

2 - Samtale om matsikkerhet med:
      Julie Rødje (Spire)
      Thomas Cottis (lektor i landbruk og klimakunnskap, Høyskolen i Innlandet)
      Kjersti Hoff (leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag), 

3 - Samtale om og klimafinansiering/tap og skade
      Innledning av Aron Halfen (Caritas)
      Samtale med
      Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), 
      Embla Regine Mathisen (leder, Changemaker),