5/6 Broen til framtiden 2020 - Hva vil vi gjøre med Equinor?

Vi inviterer til en samtale om hva vi som eiere vil med Equinor og hvordan det best bør organiseres for å kunne bli en driver i det grønne skiftet.

1 - Introduksjon ved Gunnar Steinsholt
2 - Aage Storm Borchgrevink (forfatter, Giganten: Fra Statoil til Equinor)
3 - Anders Bjartnes (redaktør, Energi og Klima)
4 - Ina Libak (leder, AUF)
5 - Samtale med spørsmål fra salen