Avslutning - Bioteknologi og kjemi

Dette er den alternative avslutningsfilmen for bioteknologi og kjemi i 2020.