Avslutning - IT Bachelor (BA)

Dette er den alternative avslutningsfilmen for informasjonsteknologi i 2020