Avslutning - IT Master (MAUU)

Dette er den alternative avslutningsfilmen for informasjonsteknologi i 2020.