Avslutning - Maskin

Dette er den alternative avslutningsfilmen for maskin i 2020.