Jan Grue om sin bok "Jeg lever et liv som ligner deres"

Jan Grue i samtale med Per Koren Solvang med Jan Grues nye bok som utgangspunkt.