Tagget med statsautorisasjonsordningen

Informasjon om autorisasjonsprøven i tolking våren 2021

187 views 4. mai 2021

Vesna Engan og Knut Jahnsen orienterer om praktiske forhold og innholdet i skriftlig og muntlig del av autorisasjonsprøven i tolking som blir arrangert våren 2021.