Velkomsthilsen til nyansatte

Curt Rice ønsker nye ansatte ved OsloMet velkommen fra hjemmekontoret.