3 STUDENTER FRA ACIT (NY)

Tre studenter fra Anvenct datateknologi (ACIT) forteller om studiene sine.