LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier

Med rom for språklig og kulturelt mangfold

59 views 6. april 2022

Dette er det femte og siste webinaret i Oslo Kommune sin serie med fem webinarer om temaet mangfold og inkludering skoleåret 2021-2022. I dette webinaret snakker Thomas Eri fra OsloMet om språklig og kulturelt mangfold – en praksisnær tilnærming

OsloMet - Nerakonferansen

20 views 5. april 2022

OsloMet - Nerakonferansen engelskSUB

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

461 views 4. februar 2022

Glenn Enochsen er i praksis og har trinnovertagelse med. 8.trinn.

Renate om studiet Faglærer i design

78 views 4. februar 2022

Bachelorstudenten Maria Renate Røsæg forteller om studiet hun går på ved "Faglærer i design, kunst og håndverk" på OsloMet.

Veronica om studiet Faglærer i design

55 views 4. februar 2022

Bachelorstudenten Veronica Haraton forteller om studiet hun går på ved "Faglærer i design, kunst og håndverk" på OsloMet.

Victoria om studiet Faglærer i design

64 views 4. februar 2022

Bachelorstudenten Victoria Skogsletten Dalen forteller om studiet hun går på ved "Faglærer i design, kunst og håndverk" på OsloMet.

Depiction, description and indication. The resources and strategies of one interpreter.

42 views 27. januar 2022

Vibeke Bø forteller om funn fra den første artikkelen i PhD-prosjektet sitt.

Hæ? - Om å forske på problemløsing i tegnspråksamtale

75 views 27. januar 2022

Kristian Skedsmo forteller om forskning på hva døve brukere av norsk tegnspråk gjør når de varsler om problemer med oppfattelse og forståelse.

The Anna Sethne Honorary Lecture 2022: Richard Sennett

110 views 25. januar 2022

The first Anna Sethne Honorary Lecture was given by Professor Richard Sennett. The lecture is entitled: The Open City and addresses topics of diversity and urban life.