Å jobbe som brobyggerstipendiat

Stipendiat og ergoterapeut Ruth-Ellen Slåtsveen forteller om sitt arbeid som brobyggerstipendiat ved OsloMet.