Eksempler på "scener"

Kort eksempel på forskjellige "scener" av 3D-animerte figurer i PowerPoint.