Gyldig fravær i praksisperioder

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om gyldig fravær i forbindelse med praksisperioder.