Hva er egentlig rehabilitering...

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som eksempel og forklarer hvordan reformen virker på rehabiliteringsfeltet.