Ikke bestått praksis

Torill fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om håndtering av situasjoner der det vurderes ikke bestått praksis.