RhD typing

Viser utførelse av Rh(D)-typing i glass.