SAM - Samfunnsfag

Rodrigo Zamith-Algorithms and Automation in Newswork: Toward a research agenda for understanding...

291 views 22. januar 2019

Presentation by Rodrigo Zamith, Assistant Professor in the Journalism Department at the University of Massachusetts Amherst Moderator: Oscar Westlund, professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University

Lisa Waller-Amplifying Indigenous news: A digital intervention

260 views 22. januar 2019

Presentation by Dr Lisa Waller, Associate Professor in the School of Communication and Creative Arts, Deakin University. Moderator: Oscar Westlund, professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University.

Seth C. Lewis-Making Sense of Who and What do Journalism

247 views 22. januar 2019

Presentation by Seth C. Lewis, founding holder of the Shirley Papé Chair in Emerging Media in the School of Journalism and Communication at the University of Oregon. The presentation is part of the OsloMet Digital Journalism Focus Seminars, organised by the research group Digital Journalism.

Helle Sjøvaag-The digital structures of the Scandinavian news ecology

260 views 22. januar 2019

The digital structures of the Scandinavian news ecology Presentation by Helle Sjøvaag, professor of journalism at the University of Stavanger. The presentation is part of the OsloMet Digital Journalism Focus Seminars, organised by the research group Digital Journalism.

Samtale om arbeidslivet

693 views 26. september 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Seniorforsker ved AFI, Arild Henrik Steen, snakker med Ivan Harsløf om et komplekst og moderne arbeidsliv.

Politikk og demokrati

600 views 26. september 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Samtale om politikk og demokrati i Norge, med boken med samme navn som utgangspunkt. Boken er pensum på sosionomutdanningen og forfatterene prater.

Stephen Quinn-Television news with only a smartphone and drone

353 views 22. januar 2019

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Presentation by Stephen Quinn, Professor, Kristiania University College Moderator: Oscar Westlund, professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University Television news is expensive to produce. News organisations are constantly looking for ways to reduce costs....

OsloMet Digital Journalism Research Fellow and Focus Seminars

357 views 22. januar 2019

NB! THIS VIDEO IS MORE THAN TWO YEARS OLD. The Department of Journalism and Media Studies at Oslo Metropolitan University, and our Digital Journalism Research group, regularly welcomes and hosts prolific scholars from around the world. We do so mainly in two ways. First, we have scholars coming to work with us for at least one week on our...

Digital Transformasjon

1.631 views 8. mai 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Filmen informerer om studier innenfor Digital Transformasjon og Ledelse.

Kan oppdrettsnæringen være eller bli bærekraftig

512 views 23. april 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 4. Anne Lise Chapman (Direktør, TANGO SeaweedAS): Makroalgedyrking som bidrag mot bærekraftig havbruk - økosystem., ressurskretsløp og sirkulær økonomi. Siri Granum Carson (Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU): Bærekraftig oppdrett. Guri Hjallen...

Forskningens frihet

464 views 23. april 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 4. Geir Ove Ystmark (Administrerende direktør, Sjømat Norge): Forskningens frihet: Perspektiv fra havbruksnæringen. Kjell Emil Naas (Spesialrådgiver / koordinator HAVBRUK, Forskningsrådet): Utlysning og søknadsbehandling i Forskningsrådets program HAVBRUK.

3/6 Broen til fremtiden 2018 - Klimapolitikk - by og land

714 views 19. mars 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. 1 - Introduksjon ved Erik Martiniussen. En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. Hvordan kan vi byggen en bro mellom by og distrikt? De som uttaler seg om dette: 2 - Hanna Kvamsås (Rokkansenteret) 3 -...