SAM - Samfunnsvitenskap

3 Offentlighet og møteplass

204 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

182 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

264 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

205 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

181 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

331 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

1.400 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

1.178 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Teknologi og møter

251 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Capitalizing vs Expensing

186 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

Tverrfaglig samarbeid M. Tørstad

2.170 views 18. desember 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Klinisk pedagog og familieterapeut Marit Tørstad forteller om sitt arbeid som koordinator for tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i Lørenskog kommune. Hun belyser hvorfor det er viktig med tverrfaglig samarbeid.

Digital Transformasjon

1.692 views 8. mai 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Filmen informerer om studier innenfor Digital Transformasjon og Ledelse.