Tagget med 2014

5 av 7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

752 views 3. juni 2021

- Se, akkurat slik var det. Carsten Ohlmann forteller om fotografiets muligheter og umuligheter. I forelesningen kommer han inn på bl.a. tolkning av fotografiet, dets påvirkningskraft og muligheter til manipulering samt historie. Er du interessert i foto, vil denne videoen gi deg ny informasjon. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital...

1 av 2 Personvern. Datatilsynet DEL 1

539 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. OH Shit! Noen vet mer om meg enn jeg selv gjør. Et foredrag i sikkerhetsmåneden.

1 av 2 Ungdatakonferansen 2014

911 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Nye rammer for unge liv. En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms...

2 av 2 Ungdatakonferansen 2014

957 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Del 2 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2014. 1 - Helse, rus og kriminalitet itrnoduksjon. 2 - Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes,...

Anders Sømme Hammer - Journalist i Afghanistan

944 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hammer blir intervjuet av Audgunn Oltedal

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1

967 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del3

673 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Telling i ulike situasjoner

49 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Terning

30 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Lek med dokker

3 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

suppe

4 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Tårnbygging

2 views 20. april 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.