Tagget med analytisk tekst

Hvordan skrive analytiske tekster?

852 views 7. september 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.