Tagget med curt rice

1/2 Ungdatakonferansen 2015

1.225 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker...

Julehilsen fra rektoratet

198 views 22. desember 2020

Julehilsen fra Curt, Nina og Per Martin. Jula 2020

Rektoratets digitale velkomstmøte med ansatte på OsloMet, 27. august 2020.

79 views 10. september 2020

Rektoratets digitale velkomstmøte med ansatte på OsloMet, 27. august 2020.

Curt Rice taler til årets nye studenter

107 views 11. august 2020

Rektor Curt Rice taler til studentene under velkomstseremonien 2020

Curt and Ninas advice to the graduants of 2020.mp4

112 views 15. mai 2020

Curt and Ninas advice to the graduants of 2020

Velkomsthilsen til nyansatte

181 views 13. mai 2020

Curt Rice ønsker nye ansatte ved OsloMet velkommen fra hjemmekontoret.

3/10 - MIT reap 2019: Opening notes by Curt Rice

131 views 24. januar 2020

Curt Rice is the President at Oslo Metropolitan University. Key stakeholders were invited to share insights and discuss how to strengthen the region’s innovation and entrepreneurial capacity. MIT REAP Oslo Akershus, Innovation Norway, The Research Council of Norway and SIVA held a seminar at Epicenter, December 3rd, 2019.

OsloMet er stolt deltaker i Pride

221 views 9. mai 2019

OsloMet deltar i Pride.

Korsang gjer deg til en bedre leiar 3/3

319 views 26. februar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Curt Rice får prøve seg som dirigent. Denne videoen er del 3 av 3, og hører til artikkelen: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/aa-dirigere-kor-kan-gjere-deg-til-ein-betre-leiar

Korsang gjer deg til en bedre leiar 2/3

364 views 26. februar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Curt Rice får prøve seg som dirigent. Denne videoen er del 2 av 3, og hører til artikkelen: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/aa-dirigere-kor-kan-gjere-deg-til-ein-betre-leiar

Korsang gjer deg til en bedre leiar 1/3

401 views 26. februar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Curt Rice får prøve seg som dirigent. Denne videoen er del 1 av 3, og hører til artikkelen: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/aa-dirigere-kor-kan-gjere-deg-til-ein-betre-leiar

1/3 - VIRAK-konferansen 2017: Rektorpanel

729 views 15. juni 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. VIRAK er konferansen for universitets- og høgskolebibliotek, og i 2017 er temaet “tilgang og tilgjengelighet”. Konferansen arrangeres av bibliotekene ved Universitetet i Oslo, BI og Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra UHR B, og er en fortsettelse av Fagreferentkonferansen.