Tagget med datamaskinarkitektur og nettverk

LO151 1a Boolsk algebra

528 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

437 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

534 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

492 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

558 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

499 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

472 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

556 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 7 Datapath

458 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.