Tagget med evy jøsok

3 av 4 - Kritisk Tenkning: Evy Jøsok

528 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Del 3 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET. Evy Jøsok (OsloMet) presenterer funn fra sitt forskningsprosjekt om tilrettelegging for kritisk tenkning i klasserommet.

Kritisk tenkning og progresjon i fagene

301 views 8. januar 2021

Evy Jøsok introduserer oppgaver og drøftinger rundt temaet "Kritisk tenkning og progresjon i fagene"