Tagget med grønnskjermer

Grønnskjerm enkelt forklart

184 views 18. november 2020

Hvordan funker green screen? Og hvordan vet du hvor du skal se, peke og stå?