Tagget med helsebiblioteket

Finn retningslinjer i Helsebiblioteket

613 views 26. august 2020

For at du skal kunne jobbe kunnskapsbasert er det viktig at du kan finne frem til norske retningslinjer. Universitetsbiblioteket viser i denne filmen hvordan du kan bruke Helsebiblioteket for å finne disse.

Finn fagprosedyrer i Helsebiblioteket

412 views 26. august 2020

For at du skal kunne jobbe kunnskapsbasert er det viktig at du kan finne frem til fagprosedyrer. I denne filmen viser Universitetsbiblioteket hvordan du finner Helsebibliotekets fagprosedyrer.

Kilder til nyttig kunnskap

72 views 4. august 2020

Det er mange steder man kan gå for å finne forskning og andre typer skriftlig kunnskap. Ingrid Soltvedt presenterer her noen av de kunnskapskildene hun oftest bruker.

UpToDate

2.291 views 25. august 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. En kort innføring i det kliniske oppslagsverket UpToDate.

Helsebiblioteket - Vurdering av artikler

1.340 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

2.410 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

1.269 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

2.642 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

2.177 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.302 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

2.076 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

2.156 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke strukturert med emneord i Medline