Tagget med institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Åpen dag: Tegnspråk og tolking

198 views 2. mars 2021

Universitetslektor Beate, forteller hva det innebærer å studere tegnspråk og tolkning.