Tagget med korona

Analyse av koronaprøver

137 views 23. november 2020

Studenter på bioingeniørutdanningen lærer hvordan man analyserer Covid-19-prøver.

Nettmøte om Veien videre 12. mai

123 views 8. januar 2021

Er du usikker på hvordan veien videre blir etter studiene? Karriereveilederene våre svarer på spørsmålene deres om å gå ut i jobb i et annerledes arbeidsmarked.

SAMSVAR-webinar: Dette har pandemien avdekket om sosial ulikhet

133 views 8. januar 2021

Pandemien har ført mange ut i arbeidsledighet og økonomiske vansker, men for mange var disse problemene allerede en del av livet. Det er ikke tilfeldig hvem som er hardest rammet av koronapandemien. Faktorer som sosial ulikhet i utdanning og inntekt, helse, arbeidsforhold og boforhold påvirker både sykelighet og dødelighet av Covid-19. Disse...

Lunsjpåfyll: Koronaens konsekvenser - en samtale med Finn Skårderud

315 views 9. oktober 2020

OsloMet inviterer til en samtale med forfatter, psykiater og professor Finn Skårderud. Hva gjør det med oss at virkeligheten brått har endret koreografi grunnet en pandemi? Hva gjør det med oss å være henstilt til avstand? Vi møtes via skjermer, men får ikke blikkontakt og fem sanser har blitt redusert til to i de digitale menneskemøtene....

Digitalisering i koronaens tid

62 views 28. august 2020

Dosent Helge Høivik snakker med Prodekan på Noroff, Beathe Due, om hva som skjer med digitalisering av utdanning i koronaens tid.

Når skal man utføre håndhygiene

16.497 views 3. juli 2020

I denne filmen forklares det når man bør utføre håndhygiene.

Hånddesinfeksjon

16.505 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført hånddesinfeksjon, med forklarende tekst.

Håndvask

16.600 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført håndvask, med forklarende tekst.

Hvordan smitte sprer seg

17.141 views 3. juli 2020

Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken viser gjennom animasjoner og forteller hvordan smitte kan spre seg via dråpe- og kontaktsmitte.

Hvordan hansker kan gi falsk trygghet

4.805 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan hansker kan gi falsk trygghet, og bidra til å spre smittestoff-

Hvordan smittestoff sprer seg til nye personer

5.884 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan smittestoff sprer seg til nye personer.

Hvordan smittestoff sprer seg

6.609 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan mikroorganismer enkelt sprer seg i et rom