Tagget med norsk som andrespråk

Tospråktesten kortfilm

1.474 views 21. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Kortfilm om Tospråktesten ved OsloMet. Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Filmen viser hvordan du søker og hvor du finner mer informasjon.

Tospråktesten

6.617 views 23. oktober 2017

En informasjonsfilm om Tospråktesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tospråktesten er en enkel, muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Tospråktesten er første ledd i å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister for den som ønsker å arbeide som tolk i Norge. Filmen viser hvordan prøven foregår og hvilke krav som stilles...

Hvordan lære seg pensum

1.144 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

1.091 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

1.267 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Kontakt med andre studenter

975 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

1.040 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

1.108 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Hva var utfordrende med praksis?

1.060 views 25. april 2017

Olena Zhuk er sykepleierstudent ved HiOA, hun er fra Ukraina og har norsk som andrespråk.