Tagget med oppmelding

Oppmelding av saksfremlegg

301 views 25. februar 2020

Oppskrift på hvordan man melder opp saksfremlegg i Møte- og utvalgsmodulen. 1 - Opprette saksframlegg og legge til riktig utvalg2 - Gjør saksframlegg ferdig til behandling i utvalg3 - Send saksframlegg til sakspart4 - Hvordan ser jeg om saksframlegg er meldt opp i møte