Tagget med per ola rønning

Rapportskriving

1.951 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.