Tagget med polynom tilnærming

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

530 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.