Tagget med radiografer

Raster i radiografi

327 views 12. oktober 2020

Radiograf og høgskolelærer, Andrea Falk Lorentsen ved Norges Arktiske Universitet (UiT), forklarer Raster. Denne miniforelesningen inngår i læreverket Grunnleggende radiografi, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no fra vårsemesteret 2021. Læreverket er et samarbeid mellom OsloMet og UiT.

AEC i Radiografi

339 views 12. oktober 2020

Radiograf og høgskolelærer, Andrea Falk Lorentsen ved Norges Arktiske Universitet (UiT), forklarer Automatic Exposure Control. Denne miniforelesningen inngår i læreverket Grunnleggende radiografi, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no fra vårsemesteret 2021. Læreverket er et samarbeid mellom OsloMet og UiT.

Diagnostic medical ultrasound

361 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

Ultrasound - Basic Physics, Ultralyd - en innføring

482 views 26. februar 2018

This video is more than two years old. Ultralyd

Ultrasound, how to do it - Ultralyd, hvordan gjøre det

465 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

CT Protocols

466 views 26. februar 2018

This video is more than two years old.

CT Protocols

345 views 26. februar 2018

This video is more than two years old. Stroke imaging protocols