Tagget med regning

Matteintroduksjon

883 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.