Tagget med reseptar

Legemiddelgjennomgang

688 views 3. juni 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG. Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig...

Reseptarutdanningen 50 år

450 views 4. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.