Tagget med undervisning

When student-activating teaching conflict with students' desire for efficiency

49 views 2. desember 2020

Short videoabstract from Anne Mette Bjørgen and Yvonne Fritze article: When student-activating teaching conflict with students' desire for efficiency. A communication perspective on undergraduate students' media use Published in open access journal seminar.net

Videohjelp på nett

232 views 14. april 2020

Medieseksjonen hjelper deg å få mest mulig ut av det digitale hjemmekontoret, både synkron og asynkron videoundervisning.

Forumteater i lærerutdanningen

399 views 4. november 2019

Hva er forumteater, og hvordan kan det aktivt brukes i lærerutdanningen? Videoen viser praktiske eksempler, og både lærere og studenter snakker om nytteverdi og erfaringer rundt konseptet.

VideoValg

322 views 21. august 2019

En heseblesende og ufullstendig gjennomgang av ulike "typer" video og diverse utstyr. Laget av Gabi Hurlen ved Bokskapet.oslomet.no.

Seksuell helse og forbedringsarbeid

263 views 12. april 2019

Dosent K. Areskoug- Josefsson gir en kort introduksjon til metoder for forbedringsarbeid i seksuell helse og seksualitetsundervisning.

Seksuell helse og kunnskapsspredning

139 views 12. april 2019

Dosent Kristina Areskoug- Josefsson redegjør for betydningen av kunnskapsspredning. Hun gir eksempler på studentarbeid som har vist en forskjell og fått stort gjennomslag i praksis og viser til noen fremgangsmåter.

Seksuell helse og seksualitetsundervisning

194 views 12. april 2019

Dosent Kristina Areskoug- Josefsson gir en kort introduksjon til begrepet seksuell helse.