Tagget med universell utforming

Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

500 views 20. desember 2018

This video is more than two years old. Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

415 views 20. desember 2018

This video is more than two years old. Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

Universell utforming på nett

973 views 12. oktober 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ingeborg Tande Johnsen, interaksjonsdesigner med universell utforming, snakker om hvor viktig det er å tenke på universell utforming fra dag én ved design av tjenester og utfordringer ved ulike nettsider.

Universell utforming i praksis - 2/2

941 views 25. august 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Tidligere PPU-student ved Institutt for estetiske fag, Ihra Lill Tviberg Scharning, snakker om og viser hvordan universell utforming er en viktig faktor i hennes hverdag på høgskolen.

Universell utforming i praksis 1/2

933 views 20. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2. PPU student ved Institutt for estetiske fag, Ihra Lill Tviberg Scharning, snakker om hvordan universell utforming er en viktig faktor i hennes arbeid med kunst- og håndverksfaget.

Universal design: The-web-content-accessibility guidelines

647 views 10. mars 2017

This video is more than two years old.

Universal design: Use according to ISO

774 views 10. mars 2017

This video is more than two years old.

Universell utforming: 7 prinsipper

1.275 views 8. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.

Universell utforming: Design og etikk

776 views 8. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.