Taushetsplikt i praksisperioder

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om taushetsplikt i forbindelse med praksisperioder.