TKD - Teknologi, kunst og design

1 av 2 Integrasjon ved substitusjon

488 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3 av 3 Integrasjon

586 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 3 av 3.

2 av 3 Integrasjon

517 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. Video 2 av 3.

1 av 3 Integrasjon

768 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 3.

Smarte tekstiler (kort versjon)

443 views 4. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Tverrfaglig samarbeid. Tema: smarte tekstiler

Smarte tekstiler

660 views 4. juni 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. Workshop. Tema: smarte tekstiler

2 av 2 - Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

546 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video nr 2 av 2

Deriverbare funksjoner 2

513 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1b

442 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Deriverbare funksjoner 1a

572 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Delvis integrasjon

535 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

706 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video1 av 2