Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2