Tagget med barnevern

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

1.385 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

1.163 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.