Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Dosent Kristina Areskoug- Josefsson gir en kort introduksjon til begrepet seksuell helse.