Statistikkbanken Kommunehelsa

Heidi Lyshol, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, demonstrerer bruken av statistikkbanken Kommunehelsa.