Tagget med folkehelseinstituttet

Statistikkbanken Kommunehelsa

4.994 views 25. april 2019

Heidi Lyshol, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, demonstrerer bruken av statistikkbanken Kommunehelsa.