Tagget med mangfold

Universell utforming

54 views 2. september 2020

Introduksjon til universell utforming, av overingeniør Eirik Hanssen.

OsloMet er stolt deltaker i Pride

221 views 9. mai 2019

OsloMet deltar i Pride.

Tospråktesten kortfilm

1.474 views 21. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Kortfilm om Tospråktesten ved OsloMet. Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Filmen viser hvordan du søker og hvor du finner mer informasjon.

Tospråktesten

6.619 views 23. oktober 2017

En informasjonsfilm om Tospråktesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tospråktesten er en enkel, muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Tospråktesten er første ledd i å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister for den som ønsker å arbeide som tolk i Norge. Filmen viser hvordan prøven foregår og hvilke krav som stilles...

Rosa kompetanse

913 views 9. november 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Organisasjonslæring -likestilling og mangfold

631 views 19. august 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Mette Vaagan Slaatten snakker om likestilling og mangfold i organisasjonslæring. Videoen retter seg mot deltakerene i kurset "Likestilling og mangfold" der to barnehager i bydel Nordre Aker deltar.

Mary Ann Danowitz om mangfold

619 views 31. mai 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Mary Ann Danowitz, fra North Carolina State University, snakker med Curt Rice i forkant av konferansen Mangfoldsledelse i akademia.

Mads Nordmo om fordommer

880 views 13. april 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Psykolog Mads Nordmo snakker med Vibeke Horn om implisitte fordommer og mangfold.

Henning Bang om organisasjonskultur og mangfold

1.408 views 2. november 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.