TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

1.033 views 22. januar 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

530 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Mer om deriverbare funksjoner

441 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel..

LO151 7 Datapath

480 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

461 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

585 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

587 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

509 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

559 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

489 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

521 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1a Boolsk algebra

559 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.