FilMet

Informasjon om autorisasjonsprøven i tolking våren 2021

55 views 4. mai 2021

Vesna Engan og Knut Jahnsen orienterer om praktiske forhold og innholdet i skriftlig og muntlig del av autorisasjonsprøven i tolking som blir arrangert våren 2021.

Arkivvitenskap - Susann Svendsen

41 views 4. mai 2021

Susann Svendsen forteller om livet som arkivar og om moderniseringen av yrket.

Open edX- Insights om oppgaver

24 views 22. april 2021

Kort introduksjon til Open edX Insights og hvordan analysere programmerte oppgaver. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. https://bokskapet.oslomet.no/

Er fokusgrupper nødvendig?

26 views 22. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Evaluer digititale læreverk med fokusgrupper

18 views 22. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Gevinster ved bruk av fokusgrupper

17 views 22. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Identifying the contradictions in the technology enhanced language classroom

49 views 15. april 2021

Short videoabstract from Rob Miles article: “Identifying the contradictions in the technology enhanced language classroom". Published in open access journal seminar.net

Collaborative Online Learning Using a Blended Learning Design for a Physiology Course in Nursing...

32 views 15. april 2021

Short videoabstract from Reidun Lids article: “Collaborative Online Learning Using a Blended Learning Design for a Physiology Course in Nursing Education". Published in open access journal seminar.net

Utfordringer ved bruk av POS'er?

26 views 9. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Når en POS går feil!

23 views 9. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Hvilke POS-oppgavetyper har du?

25 views 9. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Tenk kreativt i rommet

26 views 9. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.