FilMet

Vår Forskning Viser - Nabolagseffekten

62 views 5. januar 2022

Har nabolaget du vokser opp i noe å si for om du fullfører videregående, og for om du tar høyere utdanning? Lena Magnusson Turner, professor for urban og sosial geografi forklarer nabolagseffekten.

Vår Forskning Viser - Barnevernets Rolle

76 views 5. januar 2022

Barnevernet mottar nesten 50% flere tiltak nå enn i år 2000. Hvor mange er det rimelig at barnevernstjenesten skal involvere seg med? Forsker ved Velferdsforskningsinstituttet, Elisabeth Backe-Hansen drøfter temaet.

Rekoratets julehilsen 2021

533 views 16. desember 2021

julehilsen fra rekoratet.

The Digital Culture and Communication: More than just Classroom Learning

23 views 16. desember 2021

seminar.net 1-2 https://doi.org/10.7577/seminar.2529 This paper presents a conceptual model of the digital culture that reflects the multi-dimensionality of ICT in education: pedagogy, communication, technology and organizational systems

Reflexivity and technology in adult learning

15 views 16. desember 2021

seminar.net 1-1

Message posting Or dialogue?:

22 views 16. desember 2021

seminar.net 1-1 https://doi.org/10.7577/seminar.2535 This paper examines on-line communication in liberal adult education. It highlights the problematic space between message posting and the promotion of dialogue. Conference software in Swedish adult education is widely based on message posting. But can message posting also foster the...

Society's Educational System

17 views 16. desember 2021

seminar.net 1-1 https://doi.org/10.7577/seminar.2534

The Constant Transformation and Re-configuration of Educational Knowledge Through the Internet

13 views 15. desember 2021

seminar.net 3-2 https://journals.oslomet.no/index.php/seminar/article/view/2508

Tweens on the Internet - communication in virtual guest books

22 views 15. desember 2021

seminar.net 3-2 https://journals.oslomet.no/index.php/seminar/article/view/2505

PANSOC - Marie Curie introduction

81 views 4. desember 2021

Read more about the program here: https://www.oslomet.no/en/about/news/apply-marie-sklodowska-curie-fellow-oslomet

Vår Forskning Viser - Forbruk og utslipp

208 views 2. desember 2021

Forskningsfomidling som film. FØrste episode av en ny forskningserie, Vår Forskning Viser. Forsker Harald Throne-Holst snakker om klimaendringer og utslipp knyttet til vårt forbruk, i tillegg til konkrete tiltak for å redusere eget utslipp.