FilMet

2 av 2 - Anfallstyper - Generaliserte anfall

50 views 13. september 2021

Film 2 av 2 om anfallstyper av epilepsi. Førstelektor Torunn Erichsen forklarer hvordan ulike typer generaliserte anfall kan arte seg. Denne filmen inngår i et digitalt læreverk om Epilepsi og helseveiledning, gratis tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no

Epilepsi hos barn

43 views 13. september 2021

Førstelektor Torunn Erichsen forklarer kort hva som kjennetegner epilepsi hos barn. Denne filmen inngår i et digitalt læreverk om Epilepsi og helseveiledning, gratis tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no

Nina taler til årets nye studentassistenter

98 views 9. september 2021

Rektor taler til årets nye studentansatte.

Rett Fram – jakten på rettferdige klimaløsninger

32 views 7. september 2021

Går det an å bremse klimakrisa, samtidig som vi skaper en bedre verden for alle? I denne podcasten jakter vi på de rettferdige klimaløsningene. Laget for Broen til framtiden. Programledere Andreas Ytterstad og Ingerid Salvesen. Musikk: Hans Kristen Hyrve

Informasjon om utveksling ved TKD – OsloMet

88 views 6. september 2021

En kort informasjonsfilm vedrørende utveksling ved TKD ved OsloMet.Link 1 – Slik søker du: https://bit.ly/2ZuDfZJ Link 2 – Om korona og utveksling: https://bit.ly/31Ek82a Link 3 – Programsider for utveksling: https://bit.ly/3dWeuLc Link 4 – EPS i utlandet: https://bit.ly/3ggSYCD Link 5 – EPS ved OsloMet: https://bit.ly/2VHXpyy Link 6 –...

DIGIN presentasjon 2021

148 views 6. september 2021

Presentasjon av DIGIN

Critical Data Studies and Data Science in Higher Education: An interdisciplinary and explorative...

79 views 31. august 2021

Video abstract by Dan Verständig of paper published in seminar.net Vol 17, No2 (2021). This paper discusses an explorative approach on strengthening critical data literacy using data science methods and a theoretical framing intersecting educational science and media theory.

Digitalt velkomstmøte for ansatte ved OsloMet, 25. august 2021

166 views 27. august 2021

Rektoratet inviterte alle ansatte ved OsloMet til digitalt velkomstmøte ved starten av det nye studieåret. Fungerende rektor, Nina Waaler, og fungerende prorektor for utdanning, Silje Bringsrud Fekjær, presenterte seg sammen med viserektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen, og fortalte om sine prioriteringer for høstsemesteret. ​​​​​​​De...

Vinneren av årets student 2021

156 views 27. august 2021

Vinneren av årets student Carla Louise Hughes deler sitt beste tips til studentene.

årets student 2021

206 views 27. august 2021

Fungerende rektor Nina Waaler og leder for Studentparlamentet Rolf Martin Aspenes presenterer vinneren av årets student 2021

Personvern i en akutt situasjon

33 views 26. august 2021

Videoen er laget for å illustrere hvor utfordrende det kan være å ivareta personvernet i en akuttmedisinsk situasjon. Videoen skal inspirere til diskusjon og refleksjon, og er laget til prosjekt "DigSam", et samarbeid med flere UH-institusjoner om felles undervisningsressurser til læringsutbyttene fra nasjonale retningslinjer for helse- og...

Årets Forening OsloMet

35 views 25. august 2021

Hvert år kåres Årets Forening ved OsloMet. Dette er en konkurranse blant universitetets foreninger, og premierer én forenings ekstra for deres fremragende arbeid i det foregående året. I løpet av våren har studenter og ansatte hatt muligheten til å nominere foreninger til prisen, og en jury har valgt ut tre finalister blant disse.