FilMet

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of...

48 views 17. februar 2021

Eva Mårell-Olsson presents her and Peter Bergström's paper in this video abstract. Seminar.net Vol. 14 No. 2 (2018): Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 school

Digital relational competence: Sensitivity and responsivity to needs of distance and co-located...

69 views 17. februar 2021

Annika Wiklund-Engblom presents her paper in this video abstract. Seminar.net Vol. 14 No. 2 (2018): Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 school

Digitally competent schools: teacher expectations when introducing digital competence in Finnish...

68 views 17. februar 2021

Linda Mannila presents her paper in this short video abstract. Seminar.net Vol. 14 No. 2 (2018): Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 schools

Enhancing future teachers’ competencies for technology integration in education: Turning theory...

95 views 17. februar 2021

Jo Tondeur presents his paper in this video abstract. Seminar.net Vol. 14 No. 2 (2018): Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 schools

Adequate digital competence – a close reading of the new national strategy for digitalization of...

51 views 17. februar 2021

Short videoabstract from Göran Fransson about the article.

Åpen dag forsidefilm

118 views 12. februar 2021

Dronebilder med grafikk og studiepresentasjoner

Inkluderingskompetanse som samskaping

249 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Inkluderingskompetanse som samskaping

Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

309 views 9. februar 2021

Tonje Sanden Sannes beskriver Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

Lunsjpåfyll: Norsk ull

708 views 3. februar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Visste du at norske ullvarer stort sett er laget av importert ull? Vinner av Forskningsrådets formidlingspris for 2016, Ingun Grimstad Klepp (SIFO), snakket om nye veier i arbeidet mot et bærekraftig klesforbruk. Hun beskrev også arbeidet med å få ned miljøbelastningene fra tekstilforbruket gjennom å satse...

5/12 Ungdatakonferansen 2020 - Ungdom og sosial ulikhet i tillit

22 views 1. februar 2021

Tillit er underliggende for demokratisk deltakelse, mens fravær av tillit også kan avgjøre hvordan vi forholder oss til samfunnet rundt oss. Det er også forbundet med livskvalitet: stoler man på menneskene rundt seg og på dem som styrer samfunnet? Jørn Ljunggren, Universitetet i Oslo, presenterer ny forskning om ungdom og sosiale forskjeller i...

How to install EndNote?

37 views 26. januar 2021

Guide on how you, as an OsloMet student, can install the reference handling tool EndNote.

Ungdatakonferansen 2017

1.052 views 21. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Temaet for ungdatakonferansen 2017, er de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Har lokalmiljøet endret betydning når mer av ungdomstiden...